046 / 54 25 775
obchod@polychem.sk

Dezinfekcia

dezinfekcia_k

určené na lokálne tíšenie bolestí postihnutých miest na viacnásobné použitie

 • predchádza tvorbe vodného kameňa
 • nevzniká rezistencia u mikroorganizmov – nie je potrebné ho obmieňať
 • pôsobí proti amébam
 • širokospektrálny účinok
 • účinnosť už pri nízkych koncentráciách
 • nie je vhodný pre farebné kovy, železo a gumu

pedox_paa

Pedox – PAA/50Kyselina peroxyoctová 30 %

Peroxid vodíka 20 %

 • dezinfekčné brody
 • dezinfekcia ovzdušia a vody
 • dezinfekcia medicínskych nástrojov a prístrojov
 • dezinfekcia pochôdznych plôch v zdravotníctve
 • dezinfekcia  verejných  pochôdznych  plôch a sanitárneho zariadenia

 

CENNÍK PODĽA VEĽKOSTI BALENIA:

Názov Balenie Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
Pedox – PAA/50 800 g 5,12 6,14
Pedox – PAA/50 4 kg 15,97 19,16
Pedox – PAA/50 35 kg 139,72 167,66

 

 

Dezinfekcia medicínskych nástrojov a prístrojov

 • Predmety v zdravotníctve, kontrolných mikrobiologických laboratóriách,
 • koncentrácia 0,5% hmot. po dobu 10-30 min.,
 • pri riziku TBC a kontaminácie mykobaktériami sa používa 3% roztok,
 • vydenzifikované nástroje sa oplachujú sterilnou vodou,
 • novorodenecké inkubátory sa dezinfikujú parou 2% roztoku,
 • hemodialyzačné prístroje sa dezinfikujú na povrchu 0,5% roztokom a po kadej dávke sa premýva 3,5% roztokom.

 

Dezinfekcia pochôdznych plôch v zdravotníctve

 

 • koncentrácia 0,2-0,5% hmot.,
 • klimatizačné šachty 1-3% roztokom.

 

Dezinfekcia pracovných povrchov a priestorov

 • Potravinársky a mliekarenský priemysel, C.I.P. Technológie,
 • koncentrácia 0,2 – 0,5 % hmot.,
 • dezinfekčný roztok je potrebné pripraviť tesne pred jeho použitím, nakoľko dlhodobým skladovaním klesá obsah aktívnych zložiek,
 • aplikačný čas je 15 – 30 min,
 • v priestoroch s vyšším stupňom znečistenia – dvojetapový postup (prvá fáza: mechanická očista),
 • koncentrácia sa nemení,
 • je potrebné používať ochranné rukavice a pracovný odev a zabezpečť intenzívne vetranie priestorov.

 

Dezinfekcia verejných pochôdznych plôch a sanitárneho zariadenia

 

 • v školách alebo v priestoroch spoločného stravovania,
 • postačuje aplikácia 0,2 – 0,5 %-ného roztoku dezinfekčného prostriedku PEDOX-PAA/50, resp. PEDOX-PAA/30,
 • na pravidelnú dezinfekciu sanitárneho zariadenia (čistenie bazénov a ich okolia) sa používajú dezinfekčné prostriedky PEDOX-PAA/50 a PEDOX-PAA/30 o koncentrácii 0,5 %hmot.

 

 

Dezinfekcia ovzdušia a vody

 • dezinfekcia ovzdušia sa robí rozprašovaním 1-2%-ného roztoku PEDOX-PAA/50 v množstve 5 ml na 1 m3 priestoru,
 • je potrebné používať respirátor a počas pôsobenia nesmú do priestoru vstupovať ľudia,
 • pre dezinfekciu pitnej a priemyselnej vody je koncentrácia dezinfekčného prostriedku PEDOX-PAA/50 0,01 až 0,05 % hmot.,
 • chovné nádrže na ryby, nie je známy negatívny vplyv na vodné živočíchy.

 

*Preprava Pedoxu na základe dohody z dôvodu podliehania pod ADR.