PEDACID A

PEDACID - A je komplex organických kyselín a ich solí v optimálnom biologickom pomere. Je určený pre ošípané, hydinu, králiky a mladé kategórie prežúvavcov pri akútnych stavoch hnačkových ochorení, zlepšuje trávenie a upravuje prostredie v tráviacom trakte tak, že je zachovaná fyziologická rovnováha medzi prítomnými kmeňmi mikroorganizmov a potenciálne patogénne kmene sú potlačené.

Dávkovanie:

Voda - 2 - 3 ml na 1 l vody 1 - 2-krát týždenne na vyčistenie napájacieho systém

Nástrek - 0,5 l na 100 kg kŕmnej zmesi

Vyberte si variant:

Cena od 4,00 €

                               Doplnková kŕmna zmes PEDACID - A

PEDACID - A je komplex organických kyselín a ich solí v optimálnom biologickom pomere. Je určený pre ošípané, hydinu, králiky a mladé kategórie prežúvavcov pri akútnych stavoch hnačkových ochorení, zlepšuje trávenie a upravuje prostredie v tráviacom trakte tak, že je zachovaná fyziologická rovnováha medzi prítomnými kmeňmi mikroorganizmov a potenciálne patogénne kmene sú potlačené.

Konečným efektom je:
- maximálny prírastok a využitie krmiva pre produkciu
- finančná úspora na veterinárnych zákrokoch a liečivách

  • Nepotrebnosť antibiotickej drahej liečby
- zníženie úhynu chovu
  • Zlepšená vitalita chovu
ZLOŽENIE
voda, kyselina propiónová, kyselina mravčia, čpavková voda


NÁVOD NA POUŽITIE
V praxi majú význam dva potenciálne zdroje prenosu patogénov - voda a krmivo.
Spôsoby podávania acidifikátorov :

  • Voda - je ideálnym prostredím k pomnoženiu mikroorganizmov, zvlášť pri vyšších teplotách. I keď sú napájacie systémy relatívne uzavreté a pod tlakom, bežne v praxi dochádza ku kontaminácii vody (spóry plesní, kvasiniek, enterobaktérie, stafylokoky a pseudomonády). V chovoch, kde nie je možné napájacie systémy účinne dezinfikovať, je význam podávania acidifikátoru v pitnej vode značný. Tu sa spojí dezinfekčný účinok so žiadaným komplexným účinkom v tráviacom trakte.
  • Krmivo - do krmiva je možné acidifikátory aplikovať v tekutej forme nástrekom. Tekuté formy mávajú vyšší obsah účinných látok a preto býva ošetrenie krmiva účinnejšie a lacnejšie.
Dávkovanie:
  1. Voda - 2 - 3 ml na 1 l vody 1 - 2-krát týždenne na vyčistenie napájacieho systém
  2. Nástrek - 0,5 l na 100 kg kŕmnej zmesi

KEDY POUŽIŤ:

= akútne hnačkové ochorenia

= prevencia ochorení

= pre zlepšenie zdravotného stavu chovu